Publicat per

Art i educació

En aquesta tercera etapa m’he centrat a parlar sobre el meu projecte el qual es basa en una activitat per alumnes de cinquè o sisè de primera. Aquesta activitat es basa a buscar una manera més artística de poder comprendre el currículum educatiu. Finalment, ús presentaré els diferents referents artístics en els quals m’he basat per fer aquesta activitat.

 

L’activitat, la vostra creació

 

En aquest treball l’alumnat utilitzarà diferents materials per poder originar una proposta d’activitat, aquest projecte va partir de la base d’una idea simple, deixar l’alumnat poder crear i desenvolupar el seu potencial. A partir d’aquí ells mateixos podran obrir la seva ment i a partir de diferents tòpics estudiats poder fer una activitat. Si ens centrem una classe de cinquè de primària els tòpics més comuns podrien ser el cos humà.

. A Espanya del  4 al 6% de la població infantil pateix una de les dificultats presentades anteriorment. Podríem dir que aproximadament 2-4 alumnes en cada classe pateixen una de les dificultats anteriors. Per aquesta raó m’ha agradat fer una recerca més profunda d’aquestes deshabilitades per tal de poder ajudar una mica més en aquesta proposta d’activitat.

 

Com podem veure hi ha múltiples tasques les quals la gent amb TDAH i dislèxia no poden completar amb èxit tasques tan normals com llegir o sumar. Per això la meva intenció, en primer lloc, era intentar trobar una manera o una activitat la qual ajudes a l’alumnat a poder completar aquestes tasques amb èxit.

 

Partint d’aquest començament per la segona etapa vaig voler aprofundir i fer una recerca la qual m’ajudarà a trobar l’activitat peraquest  alumnat. 

Després d’haver llegit tots els textos, em va fer canviar l’orientació d’aquest projecte. Primerament, volia treballar solament en alumnat amb dislèxia o TDAH, però la direcció va fer un gir quan vaig adonar-me que no solament són ells els que tenen dificultats, ja que podem veure com a mesura que els cursos escolars van passant la densitat del currículum va augmentant. Dit això en la segona etapa vaig canviar tant la temàtica com la guia tècnica. L’activitat principal la qual tenia en ment era utilitzar la capacitat artística de l’alumnat per crear una activitat artística. Aquesta activitat artística obria la ment de l’alumnat per tal d’acomplir una activitat han de comprendre com funciona la temàtica.

La inconveniència d’aquest projecte he trobat que la manera en la qual vaig presentar el projecte a la segona etapa va ser difús. Amb això em vull referir que la manera en la qual vaig presentar l’activitat no tenia cap fondament, per aquesta raó en aquesta tercera etapa desglossarà l’activitat de manera que es pugui entendre les etapes.

Aquesta activitat com he dit es una nova manera de mirar de comprende una tasca o un tema. Es basa en donar unes pautes artístiques al alumnat per tal de que puguin crear ells mateixos una activitat per poder comprendre millor aquesta tasca o tema.  `

 

En conclusió aquest projecte va començar sent una possible manera d’utilitzar l’art com a poder per ajudar a l’alumnat amb dificultats a l’hora d’aprendre fins que ara s’ha convertit en una manera perquè l’alumnat en general, no tan sols nens amb TDAH, dislèxia, síndrome de Down, autisme puguin aprendre d’una manera més didàctica sinó per tot l’alumnat. Una manera més artística per poder ajudar a apendre el concepte principal del temari après als alumnes.

 

 

Debat0el Art i educació

Deixa un comentari